VELKOMMEN TIL OSS I VESTLAND INNVANDRERRÅD

Vestland Innvandrerråd er en politisk og religiøs nøytral paraplyorganisasjon for innvandrerorganisasjoner i Vestland fylke. Vi jobber etter prinsippene likestilling, tilhørighet, inkludering, dialog, samfunnsdeltakelse og medvirkning. Vår hovedmålsetting er å legge til rette for like rettigheter, plikter og muligheter for alle innbyggere i Vestland uansett bakgrunn. Vi ble stiftet i mai 1988.


NYHETER

Informasjon fra Helse Bergen

(English link below)  På grunn av koronavirus-pandemien har det vært mange planlagte operasjoner, behandlinger og polikliniske avtaler som er blitt avlyst eller utsett i Helse Bergen i mars. Helse Bergen…

Årsmøtet i Vestland Innvandrerråd utsettes

Det planlagte årsmøtet i Vestland Innvandrerråd den 26. mars 2020 utsettes på ubestemt tid grunnet situasjonen med COVID-19. Vi kommer tilbake til ny dato. Husk at vi er tilgjengelig på…

Informasjon om koronaviruset / Information about the coronavirus

Viktig informasjon og råd om koronavirus på www.helsenorge.no – på norsk og engelsk. Folkehelseinstituttets generelle informasjon og video om koronavirus på 24 språk: https://www.fhi.no/…/generell-informasjon-koronavirus-pa-f…/ Folkehelseinstituttets informasjon og video om hjemmekarantene og hjemmeisolasjon på…

Informasjon fra administrasjonen

På grunn av smittevernhensyn og anbefalinger fra regjeringen holder kontoret vårt midlertidig stengt fra og med fredag 13. mars 2020.  Vi kommer tilbake til mer info når vi vet mer…

Vår nye logo

Vi er utrolig stolte av å vise frem vår nye logo!  Fra og med 2020 dekker vi hele Vestland fylke, og det er noe som logoen vår også illustrerer nå….

Kaffetreffet – for deg over 50 år

Vestland Innvandrerråd har startet opp et fast sosialt møtested for personer over 50 år som vi har kalt Kaffetreffet. Målet med Kaffetreffet er å tilby et hyggelig og uformelt møtested…

INFORMASJON OM NAV PENSJONS BLOGG OM PENSJON

NAV Pensjon informerer om pensjon på mange ulike måter, blant annet via vår nettside NAV.no og gjennom telefontjenesten på telefon 55 55 33 34. Vi vil nå fremheve vår nyeste informasjonskanal: NAV Pensjons blogg om pensjon. På denne bloggen vil du hver uke finne artikler om pensjon. Nettadressen er deterdinpensjon.no Artiklene på bloggen tar for seg tema som gjelder ulike aldersgrupper og ulike livssituasjoner. Det er derfor ikke bare de som snart skal gå av med pensjon som vil ha interesse av bloggen.

Link: www.deterdinpensjon.no