VELKOMMEN TIL OSS I VESTLAND INNVANDRERRÅD

Vestland Innvandrerråd er en politisk og religiøs nøytral paraplyorganisasjon for innvandrerorganisasjoner i Vestland fylke. Vi jobber etter prinsippene likestilling, tilhørighet, inkludering, dialog, samfunnsdeltakelse og medvirkning. Vår hovedmålsetting er å legge til rette for like rettigheter, plikter og muligheter for alle innbyggere i Vestland uansett bakgrunn. Vi ble stiftet i mai 1988.


NYHETER

Vår nye logo

Vi er utrolig stolte av å vise frem vår nye logo!  Fra og med 2020 dekker vi hele Vestland fylke, og det er noe som logoen vår også illustrerer nå….

Kaffetreffet – for deg over 50 år

Vestland Innvandrerråd har startet opp et fast sosialt møtested for personer over 50 år som vi har kalt Kaffetreffet. Målet med Kaffetreffet er å tilby et hyggelig og uformelt møtested…

Fylkessammenslåing og navnebytte

I forbindelse med fylkessammenslåingen mellom Hordaland og Sogn og Fjordane som tredde i kraft den 01.01 2020 skifter vi i Det Felles Innvandrerråd i Hordaland nå navn til Vestland Innvandrerråd….

Takk for i år

Kontoret holder stengt nå i julen fra og med 23. desember. Vi åpner igjen 6. januar 2020.   Vi vil med dette takke alle våre medlemmer og samarbeidspartnere for alt det…

Internasjonalt julemarked søndag 1. desember 2019

Tradisjon tro arrangerer Bergen Internasjonale Kultursenter også i år internasjonalt julemarked. Dato: søndag 1. desember 2019 Kl. 12.00 – 16-00 Sted: Kong Oscarsgate 15 (2. etasje) Her blir det mye…

INFORMASJON OM NAV PENSJONS BLOGG OM PENSJON

NAV Pensjon informerer om pensjon på mange ulike måter, blant annet via vår nettside NAV.no og gjennom telefontjenesten på telefon 55 55 33 34. Vi vil nå fremheve vår nyeste informasjonskanal: NAV Pensjons blogg om pensjon. På denne bloggen vil du hver uke finne artikler om pensjon. Nettadressen er deterdinpensjon.no Artiklene på bloggen tar for seg tema som gjelder ulike aldersgrupper og ulike livssituasjoner. Det er derfor ikke bare de som snart skal gå av med pensjon som vil ha interesse av bloggen.

Link: www.deterdinpensjon.no