VELKOMMEN TIL OSS I VESTLAND INNVANDRERRÅD

Vestland Innvandrerråd er en politisk og religiøs nøytral paraplyorganisasjon for innvandrerorganisasjoner i Vestland fylke. Vi jobber etter prinsippene likestilling, tilhørighet, inkludering, dialog, samfunnsdeltakelse og medvirkning. Vår hovedmålsetting er å legge til rette for like rettigheter, plikter og muligheter for alle innbyggere i Vestland uansett bakgrunn. Vi ble stiftet i mai 1988.


NYHETER

Kaffetreffet i november – maling og prat

På samlingen i Kaffetreffet i november på Bergen Internasjonale Kultursenter var det maling og prat som stod i fokus. Det ble en veldig vellykket samling, og det var kjekt å…

Bergen Internasjonale Fotballturnering 2023

I over 30 år har vi i Vestland innvandrerråd arrangert Bergen Internasjonale Fotballturnering om sommeren. Dette startet som et tilbud til unge gutter som ikke hadde noe å gjøre om sommeren, og har utviklet…

Vestland innvandrerråd sitt 35-års jubileum

Den 30. 09 2023 inviterte vi i Vestland innvandrerråd til en festmarkering i anledning vårt 35-års jubileum! For en flott kveld det ble! Det var taler, musikalske innslag, nydelig mat…

Kaffetreffet 30. 03 2023, med tema Pensjon

Vestland innvandrerråd inviterer til ny samling i Kaffetreffet på torsdag 30. mars 2023, fra kl. 18 – 20, i 2. etasje på Bergen Internasjonale Kultursenter (Kong Oscars gate 15). Tema…

Sommerstengt på kontoret

Kontoret holder sommerstengt fra og med 12. juli – 8. august.Hvis noe haster kan styreleder Joe Aseerwatham kontaktes på aseerraj@hotmail.com eller tlf 47304978.

Sofasamtale om rasisme

Den 23. mai 2022 inviterer Vestland innvandrerråd til et åpent møte på Litteraturhuset i Bergen der barn og unges møter med rasisme settes i fokus. Program for kvelden:- Velkommen- Emily…