VELKOMMEN TIL OSS I VESTLAND INNVANDRERRÅD

Vestland Innvandrerråd er en politisk og religiøs nøytral paraplyorganisasjon for innvandrerorganisasjoner i Vestland fylke. Vi jobber etter prinsippene likestilling, tilhørighet, inkludering, dialog, samfunnsdeltakelse og medvirkning. Vår hovedmålsetting er å legge til rette for like rettigheter, plikter og muligheter for alle innbyggere i Vestland uansett bakgrunn. Vi ble stiftet i mai 1988.


 

Hverdagsrasisme

Vi har jobbet med et par holdningskampanjer rettet mot hverdagsrasisme. Disse er fullfinansiert av Bufdir

Diskriminert, hva gjør jeg nå?

Gjennom denne digitale kampanjen har vi nådd bredt ut med at hverdagsrasisme er et stort problem i Norge, og at det er mitt, ditt og alle sitt ansvar å bekjempe dette. Kampanjen har gitt de som har sett kampanjen økt kunnskap og kompetanse i form av å tilby en slags «oppskrift» på hvordan de kan si ifra på en ok måte til en person som ytrer noe rasistisk eller diskriminerende.

Når er det greit å spørre hvor noen (egentlig) kommer fra?

Vestland innvandrerråd | Når er det greit å spørre hvor noen (egentlig) kommer fra?

I 2023 fikk vi nye midler fra Bufdir til å fortsette kampanjen fra året før. Fokus var på hverdagsrasisme og vi valgte å ta tak i den konkrete problemstilling «Når er det greit å spørre noen hvor de (egentlig) kommer fra?», for å illustrere kompleksiteten i hverdagsrasismen.

 

NYHETER

Kaffetreffet i november – maling og prat

På samlingen i Kaffetreffet i november på Bergen Internasjonale Kultursenter var det maling og prat som stod i fokus. Det ble en veldig vellykket samling, og det var kjekt å…

Bergen Internasjonale Fotballturnering 2023

I over 30 år har vi i Vestland innvandrerråd arrangert Bergen Internasjonale Fotballturnering om sommeren. Dette startet som et tilbud til unge gutter som ikke hadde noe å gjøre om sommeren, og har utviklet…

Vestland innvandrerråd sitt 35-års jubileum

Den 30. 09 2023 inviterte vi i Vestland innvandrerråd til en festmarkering i anledning vårt 35-års jubileum! For en flott kveld det ble! Det var taler, musikalske innslag, nydelig mat…

Kaffetreffet 30. 03 2023, med tema Pensjon

Vestland innvandrerråd inviterer til ny samling i Kaffetreffet på torsdag 30. mars 2023, fra kl. 18 – 20, i 2. etasje på Bergen Internasjonale Kultursenter (Kong Oscars gate 15). Tema…

Sommerstengt på kontoret

Kontoret holder sommerstengt fra og med 12. juli – 8. august.Hvis noe haster kan styreleder Joe Aseerwatham kontaktes på aseerraj@hotmail.com eller tlf 47304978.

Sofasamtale om rasisme

Den 23. mai 2022 inviterer Vestland innvandrerråd til et åpent møte på Litteraturhuset i Bergen der barn og unges møter med rasisme settes i fokus. Program for kvelden:- Velkommen- Emily…

INFORMASJON OM NAV PENSJONS BLOGG OM PENSJON

NAV Pensjon informerer om pensjon på mange ulike måter, blant annet via vår nettside NAV.no og gjennom telefontjenesten på telefon 55 55 33 34. Vi vil nå fremheve vår nyeste informasjonskanal: NAV Pensjons blogg om pensjon. På denne bloggen vil du hver uke finne artikler om pensjon. Nettadressen er deterdinpensjon.no Artiklene på bloggen tar for seg tema som gjelder ulike aldersgrupper og ulike livssituasjoner. Det er derfor ikke bare de som snart skal gå av med pensjon som vil ha interesse av bloggen.

Link: www.deterdinpensjon.no