Diskriminert, hva gjør jeg nå?

Dette var en digital kampanje med tre ulike videoer som har gikk i perioden uke 47 – uke 5 2022/2023. Det ble i samarbeid med Kolbrun Retorikk utviklet 3 ulike videoer som ble delt (både manuelt gjennom egen kanaler og gjennom betalt annonsering) på Facebook, Instagram og Linkedin. Den ble delt i feeden, i stories og delt med oppfordring om å dele videre. 350 000 personer ble eksponert for kampanjen

Helt på slutten av prosjektperioden fikk vi trykket t-skjorter og handlenett der vi brukte grafikken fra kampanjen. Disse ble delt ut til personer som har deltatt på arrangementene våre og våre våre samarbeidspartnere

Vi har hatt en jevnlig evaluering av den digitale kampanjen i hele annonseringsperioden gjennom dialog med Kolbrun Retorikk som har planlagt og styrt den for oss ut fra deres erfaring med slike kampanjer. Det har blitt gjort ulike justeringer underveis, både i forhold til hvilken type rettet annonsering som er mest lønnsom, hvilke visningsplattformer som fungerer best, hva som har gitt best mulig resultater underveis og ulike avveininger i forhold til kost/nytte.

Playlist

3 Videos
Play Video

Resultater fra videokampanjen på META (Facebook og Instagram):

345 000 mennesker har sett annonsene våre minst én gang. Dette utgjør ca. 10% av antall mennesker totalt i den målrettede aldersgruppen (18 – 64)
Antall ganger annonsene våre har blitt vist på skjermen (ikke nødvendigvis til forskjellige mennesker): 670 220
Vi har fått 500 000 resultat. Dette innebærer at noen fra punktet ovenfor har sett noe av videoene mer enn en gang.

Tall fra kampanjen på Linkedin:

Ca. 30 000 har blitt eksponert for annonsene og 11-12000 har sett de.

Vår kampanje i sosiale medier