Om oss

Vestland Innvandrerråd er en politisk og religiøs nøytral paraplyorganisasjon for innvandrerorganisasjoner i Hordaland som jobber etter prinsippene likestilling, tilhørighet, inkludering, dialog, samfunnsdeltakelse, medbestemmelse og medvirkning.

Vi jobber gjennom å:

  • Arrangere kurs, seminarer og konferanser.
  • Komme med høringsuttalelser i politiske saker som omhandler integrering og innvandring.
  • Personlig veiledning og rådgivning etter behov fra våre medlemmer.
  • Foreslå tiltak som best mulig kan fremme tilhørighet og deltakelse i det norske samfunnet.
  • Fungere som et felles informasjonsorgan mellom innvandrerorganisasjonene, byråkratiet og politikerne.
  • Forebygge diskriminering.

Styret i Vestland Innvandrerråd består av:

Leder: Joe Aseerwatham
Nestleder: Yaw Appiah Adjei
Økonomiansvarlig: (TBA)
Sosialsekretær: Kalaregy Drange
Kultur- og informasjonssekretær: Gudeta Bayissa
Ungdoms- og idrettsekretær: Benedict Ernest Peter
Kvinnesekretær: Nooshin Zaery
Styremedlem: Gifty Ama Nordbø
Styremedlem: Sarifa Moola-Nernæs

1. varamedlem: Everline Konyo Mjømen
2. varamedlem: 
Francis Rodriguez Carrasque
3. varamedlem: Joyce Kamara
4. varamedlem: Eric Amankwa
5. varamedlem: Rejoice Odum