Om oss

Vestland Innvandrerråd er en politisk og religiøs nøytral paraplyorganisasjon for innvandrerorganisasjoner i Vestland som jobber etter prinsippene likestilling, tilhørighet, inkludering, dialog, samfunnsdeltakelse, medbestemmelse og medvirkning.

Vi jobber gjennom å:

  • Arrangere kurs, seminarer og konferanser.
  • Komme med høringsuttalelser i politiske saker som omhandler integrering og innvandring.
  • Personlig veiledning og rådgivning etter behov fra våre medlemmer.
  • Foreslå tiltak som best mulig kan fremme tilhørighet og deltakelse i det norske samfunnet.
  • Fungere som et felles informasjonsorgan mellom innvandrerorganisasjonene, byråkratiet og politikerne.
  • Forebygge diskriminering.

 

Styret i Vestland Innvandrerråd består av:

Leder: Joe Aseerwatham
Nestleder: Everline Konyo Mjømen
Økonomiansvarlig: Yaw Appiah Adjei
Sosialsekretær: Kalaregy Drange
Kultur- og informasjonssekretær: Gifty Ama Nordbø
Ungdoms- og idrettsekretær: Benedict Ernest Peter
Kvinnesekretær: Mackenzie Sindavira

Styremedlem: Joyce Breeze Kamara
Styremedlem: Youssra El Moussaoui

1. varamedlem: Tanveer Ahmad
2. varamedlem: Rejoice Odum
3. varamedlem: Varisha Haja Passewe
4. varamedlem: Eric Amankwa
5. varamedlem: Sølva Nabila Saxelin