Om oss

Vestland Innvandrerråd er en politisk og religiøs nøytral paraplyorganisasjon for innvandrerorganisasjoner i Vestland som jobber etter prinsippene likestilling, tilhørighet, inkludering, dialog, samfunnsdeltakelse, medbestemmelse og medvirkning.

Vi jobber gjennom å:

 • Arrangere kurs, seminarer og konferanser.
 • Komme med høringsuttalelser i politiske saker som omhandler integrering og innvandring.
 • Personlig veiledning og rådgivning etter behov fra våre medlemmer.
 • Foreslå tiltak som best mulig kan fremme tilhørighet og deltakelse i det norske samfunnet.
 • Fungere som et felles informasjonsorgan mellom innvandrerorganisasjonene, byråkratiet og politikerne.
 • Forebygge diskriminering.


Styret i Vestland Innvandrerråd består av:

Leder: Joe Aseerwatham

Nestleder: Yaw Appiah Adjei

Økonomiansvarlig: Everline Konyo Mjømen

Sosialsekretær: Kalaregy Drange

Kultur- og informasjonssekretær: Gifty Ama Nordbø

Ungdoms- og idrettsekretær: Benedict Ernest Peter

Kvinnesekretær: Mackenzie Sindavira

Styremedlem: Joyce Breeze Kamara

Styremedlem: Eric Amankwa

 1. varamedlem: Rejoice Odum
 2. varamedlem: Youssra El Moussaoui
 3. varamedlem: Haja Passewe
 4. varamedlem: Tanveer Ahmad
 5. varamedlem: Sølva Nabila Saxelin