Velkommen til årsmøte i Vestland Innvandrerråd 26. 03 2020

Dato: torsdag 26.mars 2020

Kl. 17.00 – 19.00

Sted: Bergen Internasjonale Kultursenter, Kong Oscarsgate 15, 4 etasje

Vi ønsker med dette å invitere to representanter fra hver medlemsorganisasjon til årsmøte i Vestland Innvandrerråd. Hver organisasjon har èn stemme ved avstemninger. Det er kun medlemsorganisasjoner som har betalt medlemskontingenten for 2020, innen fristen som er satt til 28. 02 2020, som har stemmerett.  Alle oppmøtte har talerett.

Før møtet starter:

 • Valg av møteleder, tellekorps, referent og to personer som skal skrive under protokollen.
 • Forretningsorden settes.

Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkallelse og dagsorden
 2. Orienteringer
 3. Årsberetning 2019
 4. Årsregnskap 2019
 5. Budsjett 2020
 6. Handlingsplan 2020
 7. Innkomne forslag
 8. Valg av styre
 9. Valg av valgkomite (for årsmøte i 2021)
 10. Eventuelt

Velkommen!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *