Ekstraordinært tilskudd til informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen i regi av frivillige organisasjoner 2020

Regjeringen ønsker å nå ut med mer informasjon om covid-19 til innvandrerbefolkningen og har foreslått et ekstraordinært tilskudd på 10 millioner kroner til informasjonsarbeid i regi av frivillige organisasjoner.

Alle frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke om tilskudd til formidling av myndighetenes informasjon om koronaviruset til innvandrerbefolkningen i kommunene. Informasjonstiltakene kan omhandle helsemessige konsekvenser og smittespredning, men også andre informasjonsbehov som veiledning og informasjon om stengte barnehager og skoler, plikter og rettigheter ved permitteringer og ledighet samt bruk av offentlige møteplasser.

For mer informasjon om tilskudd , krav og søknad finner du her: https://www.imdi.no/…/ekstraordinart-tilskudd-til-informas…/

Søknadsfrist: 28. april 2020

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *