Informasjon om frivillig retur for personer uten gyldig oppholdstillatelse i Norge

Frivillig assistert retur og reintegrering med IOM

Programmet for frivillig assistert retur er et returassistanseprogram for asylsøkere og migranter uten lovlig opphold i Norge. Målet for programmet er å assistere med en organisert, trygg og verdig retur.

Hvem kan søke?

 1. Asylsøkere som:

  • Venter på utfall av asylsøknaden

  • Har fått avslag på asylsøknaden

  • Har fått avslag på anke på asylsøknaden

  • Har trukket sin asylsøknad

 2. Enhver migrant som ikke har søkt asyl eller som ikke har lovlig opphold i Norge.

Hva IOM tilbyr:

 • Returinformasjon og rådgivning

 • Anskaffelse av reisedokumenter

 • Organisering av reisen

 • Assistanse ved avreise, i transitt og ved ankomst

 • Assistanse og transport til endelig bestemmelsessted

 • Videre oppfølging, avhengig av tilgjengelighet og behov

Økonomisk reintegreringsstøtte (FSR)

Det er mulig at du kvalifiserer til økonomisk reintegreringsstøtte. Den økonomiske støtten er ment å være en støtte i oppstartsfasen for å gjenopprette livet ditt hjemme. Det er den norske regjeringen som bestemmer hva slags støtte du kan få, og som finansierer støtten. IOM distribuerer og administrerer støtten.

Les mer om IOM og det frivillige returprogrammet her:

https://www.iom.no/retur

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *