Velkommen til politisk debatt – «Alle stemmer 2021»

På debatten vår Alle stemmer 2021 – politisk paneldebatt , tirsdag 31. august kl. 18.00 – 20.00, svarer politikere fra 8 parti på disse tre spørsmålene:

 
1. Vista Analyse og Institutt for kirke- religions- og livsynsforskning (KIFO) har gjennomført et forskningsprosjekt om strukturell rasisme i Bergen, på oppdrag fra Bergen kommune. Nå er rapporten klar. Forskningsrapporten konkluderer med at diskriminering og forskjellsbehandling forekommer i Bergen. Rasistisk mobbing i skolen trekkes frem som et særlig bekymringsverdig funn. Arbeidslivet er den samfunnsarenaen der flest personer opplever diskriminering.
Hva skal ditt parti gjøre for å forebygge og forhindre systematisk rasisme og diskriminering?
 
2. Mange innvandrere får ikke jobb som samsvarer med deres kompetanse. Vi har lest i media, og selv sett eksempler på, at folk som bytter til norske navn plutselig blir innkalt til intervjuer. Vi har også sett eksempler på at utdanning tatt i andre land ikke blir godkjent i Norge, eller av norske arbeidsgivere, selv om den kan likestilles med utdanningen her. Pandemien har også ført til at mange personer mistet jobben sin, og mange av disse var i serviceindustrien hvor det er mange ufaglærte og mange med innvandrerbakgrunn. Alt dette overnevnte er ulike eksempler på faktorer som har bidratt til et tøft arbeidsmarked der det kan være vanskelig å komme inn, spesielt for enkelte grupper.
Hvordan skal ditt parti jobbe med denne problematikken?
 
3. I årene framover kommer den lenge omtalte eldrebølgen, med en vesentlig økning i antall nordmenn over 80 år. Alderssammensetningen i befolkningen viser blant annet at det var 164 000 flere nordmenn i aldersgruppen 60–79 år i 2018 sammenlignet med 2008.
Hva skal ditt parti gjøre for å sikre en god og verdig eldreomsorg for alle, uansett kulturell, økonomisk og sosial bakgrunn?
—-
Vil du høre hva Lubna Jaffery (AP), Marte Joan Monstad (FRP),
Vasan Singaravel (H), Beate Husa (KrF), Katrine Nødtvedt (MDG), Sunniva Vik (Rødt), Kjersti Toppe (SP) og Elin Hege Lona (SV) svarer?
 
Kom på debatten vår i Kultursalen på Nye Ny Krohnborg skole da vel, – der får du svarene!
 
Debattleder er Morten Myksvoll, kommentator i Bergens Tidende. Debatten er åpen for alle, og det er gratis inngang.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *