«Diskriminert, hva gjør jeg nå?» Digitalt infomøte med Likestillings- og diskrimineringsombudet 20. okt 2021

Lansering av prosjektet «Diskriminert, hva gjør jeg nå?»

 
Denne høsten har vi i Vestland innvandrerråd et prosjekt som vi har kalt «Diskriminert, hva gjør jeg nå?». Hovedmålet med prosjektet er å gjøre våre medlemmer og andre personer i vårt nettverk mer oppmerksomme på hva rasisme og diskriminering er, vi vil sette disse temaene på dagsorden, vi vil skape rom der vi kan tørre å snakke om det å føle seg diskriminert og å føle seg utsatt for rasisme, og vi vil gi folk et språk til å kunne være med å ta opp kampen mot rasisme og diskriminering.
Som en del av dette prosjektet vil vi ha en serie arrangementer der vi tar opp temaene diskriminering og rasisme fra ulike vinklinger og med ulike innledere. Vi vil ha noen åpne møter, noen digitale møter og noen workshoper. Vi gleder oss til å ta fatt på dette viktige temaet sammen med dere.
 
Først ut er et åpent digitalt informasjonsmøte med Likestillings- og Diskrimineringsombudet (LDO) på onsdag 20. oktober 2021, fra kl. 18.00 – 19.30. 
 
På dette møtet vil LDO snakke om hva diskriminering er og hva du kan gjøre hvis du opplever å bli diskriminert. De kommer også til å snakke om hva Likestillings- og diskrimineringsombudet er, og hva de kan hjelpe med. Det vil bli satt av tid til spørsmål.
Fra LDO stiller Elida Steinsdatter Andersen og Christopher Gambert.
Møtet er åpent for alle. Hjelp oss gjerne å dele arrangementet slik at flest mulig får vite om det. Se vedlagt invitasjon.
 
Link til event på facebook: https://fb.me/e/5M09LnKiK
 
Møtet vil foregå på Teams, klikk  her for å delta.
 
 
Prosjektet gjennomføres med midler fra Bufdir.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *