Forfatterarkiv: Martha

EMPOWERMENT 2018

Tid: 09. jun 2018 – 11.00 – 17.00 

Bli med på den første samlingen i et tredelt EMPOWERMENT-KURS for jenter med: 

Linn W. Firdaous Nikkerud og Sumaya Jirde Ali i Bergen 9. juni 2018!

Noe av det kurset tar for seg denne første kursdagen er: 

  • hva er et safe space
  • foredrag om sosial kontroll
  • tanker om temaet skam
  • innføring i det å skrive et innlegg
  • ulike viktige faktorer for å lykkes i en skriveprosess

Samlingen varer i seks timer (fra kl. 11.00 – 17.00). Etter samlingen blir det felles middag kl. 18.00 for deltakerne sammen med Linn og Sumaya. 

Kurset er for jenter mellom 15 og 30 år. Kurset er gratis, men det er bindene påmelding. Datoer for de andre samlingene i kurset er: 18 – 19 september (to-dagers samling)

og 3. november. Alle samlingene er i Bergen. 

Maks antall deltakere: 20 personer. For påmelding eller mer info: innvandrerradet@gmail.com

Arrangementet gjennomfø¸res med midler fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet – IMDi.

GRATIS LEKSEHJELP FOR 5. – 10. TRINN

Vi i Det Felles Innvandrerråd i Hordaland tilbyr gratis leksehjelp på Nygård skole i hele høstsemesteret 2019.

Sted: Nygård skole i Lars Hilles gate 16 A (ved Fretex). 

Tidspunkt for leksehjelpen er hver lørdag fra kl. 11.00 – 14.00 (utenom i skolens ferier).

For påmelding: Hvis det er første gang eleven skal delta så send oss en mail med navn og alder til: innvandrerradet@gmail.com.

Leksehjelpen er gratis. Det er mulig å få hjelp i alle fag. Tilbudet er åpent for alle skoleelever på 5. – 10. trinn i Bergen. (Gjelder også for voksne elever på disse trinnene.)

VELKOMMEN TIL OSS

Vestland Innvandrerråd er en politisk og religiøs nøytral paraplyorganisasjon for innvandrerorganisasjoner i Vestland fylke. Vi jobber etter prinsippene likestilling, tilhørighet, inkludering, dialog, samfunnsdeltakelse og medvirkning. Vår hovedmålsetting er å legge til rette for like rettigheter, plikter og muligheter for alle innbyggere i Vestland uansett bakgrunn. Vi ble stiftet i mai 1988.

GET TO KNOW NATURE IN NORWAY

Tid: 11. sep 2018 – 16.30 – 19.30 
Sted: Fløibanen i sentrum 

Aktivitetsdag:
Gratis mat! Lån kanoer. Naturskattejakt for barn. Natursti. Spør oss om friluftsliv i Norge.
Lag mat med planter rett fra naturen. Ta med mat fra din kultur – og la oss dele!

Mø¸tepunkt:

Fløibanen i sentrum, kl. 16.30. Bli med å gå opp fjellet, eller ta Fløibanen.

Det er gratis for barn (Takk Fløibanen!)

Arrangementene er gratis og åpne for alle.
Ta med venner og familie!

Se plakat:

Norsk

Engelsk