Innlegg fra styremedlemmer i Vestland Innvandrerråd i BT, 14. 05 2020

«Vi vil og får bidra i 17.mai-komiteen».

Et av våre mål for 2020 har vært å være mer aktive i debatter og i mediebildet. Vi ønsker å vise frem at vi som organisasjon er tilstede, at vi følger med og at vi er «på». 

I forbindelse med et par innlegg i BT vedrørende 17.mai-komiteen, valgte vi å sende våre synspunkter på denne saken, samt vise frem at vi mener at Bergen langt på vei er en inkluderende og mangfoldig by der flere og flere offentlige og kommunale utvalg ser verdien av å ha oss som organisasjon representert. 

Utdrag fra innlegget: 

«To av hovedmålsettingene til Vestland Innvandrerråd er nemlig å sikre like rettigheter og muligheter for alle i Vestland, uavhengig av kulturell bakgrunn, samt å legge til rette for økt samfunnsdeltakelse. For oss er det da naturlig å forsøke å være representert i aktuelle og relevante utvalg og komiteer i byen og fylket vårt, og ikke minst at vi er representert på grunn av vår unike kompetanse, erfaring og kunnskap, og ikke som det som vi så fint kan kalle «kakepynt» eller «mangfoldsalibi».

Les hele innlegget her: https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/XgV7Br/vi-vil-og-faar-bidra-i-17-mai-komiteen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *