Ferie for alle: et gratis ferietilbud til barnefamilier med vedvarende lavinntekt

Ferie for alle: Et ferietilbud fra Hordaland Røde Kors.

«Å ha råd til å reise på ferie er ikke noe alle kan, men vi har en tendens til å prate om ferieturer som om det er noe alle har råd til. Vi vil gi alle barn sjansen til å fortelle klassekameratene sine om noe gøy de har opplevd i skoleferien når skolen begynner igjen. Ferie for alle er derfor et tilbud om gratis ferie til:

Familier som har minst ett barn i alderen 6-13 år.
Familier som lever med vedvarende lavinntekt.
Familier som klarer seg selv uten tett faglig oppfølging.»

Man kan ikke søke Ferie for alle som privatperson, men man må først henvende seg til sitt NAV-kontor, skolehelsetjenesten, barnevernstjenesten, sosialtjenesten eller andre offentlige instanser. De vil sende inn selve søknaden på vegne av familien. Vi i Vestland Innvandrerråd kan gjerne hjelpe familier som ønsker å søke på dette tilbudet med å kontakte det rette hjelpeapparatet å søke gjennom hvis det er behov for det.

Ta kontakt så hjelper vi i søknadsprosessen.

Del gjerne slik at familier i målgruppen får vite om dette fine tilbudet 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *