Digitalt informasjonsmøte om tilskuddsordninger fra Bergen kommune

På tirsdag 16. 02 2021 kl. 18.00 – 19-00 inviterer vi til et åpent digitalt informasjonsmøte om Bergen kommune sine tilskuddsordninger. Det vil være et særlig fokus på følgende tilskuddsordninger som har søknadsfrist 07. mars: 
 
– Driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner i Bergen 2021
– Tilskudd til forebyggende tiltak mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 2021
– Tilskudd til frivillige tiltak i lokalsamfunnet mellom personer med innvandrerbakgrunn og lokalsamfunnet for øvrig 2021
 
 
Her er link til de ulike tilskuddene slik at dere kan lese mer om de i forkant av møtet:
 
Det vil være to representanter fra Bergen kommune, Sølve Sætre og Heidi Beate Aasen, til stede på møtet for å gi dere informasjon om søknadsprosessen, hva kommunen vektlegger i søknadsbehandlingen, samt svare på spørsmål fra dere.
 
Link til møtet:

Informasjon om frivillig retur for personer uten gyldig oppholdstillatelse i Norge

Frivillig assistert retur og reintegrering med IOM

Programmet for frivillig assistert retur er et returassistanseprogram for asylsøkere og migranter uten lovlig opphold i Norge. Målet for programmet er å assistere med en organisert, trygg og verdig retur.

Hvem kan søke?

 1. Asylsøkere som:

  • Venter på utfall av asylsøknaden

  • Har fått avslag på asylsøknaden

  • Har fått avslag på anke på asylsøknaden

  • Har trukket sin asylsøknad

 2. Enhver migrant som ikke har søkt asyl eller som ikke har lovlig opphold i Norge.

Hva IOM tilbyr:

 • Returinformasjon og rådgivning

 • Anskaffelse av reisedokumenter

 • Organisering av reisen

 • Assistanse ved avreise, i transitt og ved ankomst

 • Assistanse og transport til endelig bestemmelsessted

 • Videre oppfølging, avhengig av tilgjengelighet og behov

Økonomisk reintegreringsstøtte (FSR)

Det er mulig at du kvalifiserer til økonomisk reintegreringsstøtte. Den økonomiske støtten er ment å være en støtte i oppstartsfasen for å gjenopprette livet ditt hjemme. Det er den norske regjeringen som bestemmer hva slags støtte du kan få, og som finansierer støtten. IOM distribuerer og administrerer støtten.

Les mer om IOM og det frivillige returprogrammet her:

https://www.iom.no/retur

Vestland Innvandrerråd deltar på Regjeringens nasjonale integreringskonferanse 2020

I dag er det Regjeringens nasjonale integreringskonferanse, og den foregår digitalt. Klikk på linken under for å delta!
 
Nooshin Zaery, styremedlem i Vestland Innvandrerråd, deltar med både innlegg om Hvordan bidrar innvandrerorganisasjoner til integrering i lokalsamfunnet, og i en påfølgende paneldebatt.
 
Vi er stolte og takknemlige for å bli invitert til å bidra på en så viktig konferanse!

Velkommen tilbake til Kaffetreffet høsten 2020

Endelig kan vi igjen ønske velkommen tilbake til Kaffetreffet, – vår faste uformelle sosiale samling den første torsdagen i måneden.

Målet med Kaffetreffet er å tilby et hyggelig og uformelt møtested for kvinner og menn over 50 år på tvers av livssyn og kulturell bakgrunn. Vi vet at mange i denne aldersgruppen sitter alene, og kanskje litt ensomme, rundt omkring i Bergen i sine egne hjem, og dette ønsker vi å gjøre noe med. Vi håper Kaffetreffet kan være et sted der godt voksne kvinner og menn treffes, prater og blir kjent.
På samlingene vil det bli servert kaffe og te. Vi har også brettspill og kortspill som kan brukes. Har du et håndarbeid du holder på med så er du hjertelig velkommen til å ta det med deg. På noen av samlingene vil det bli servert enkel mat fra ulike land, og andre ganger vil det bli foredrag med aktuelle tema. Dette blir annonsert på forhånd av samlingene.

Den første samlingen høsten 2020 blir torsdag 1.oktober.

Deretter blir det Kaffetreffet følgende datoer: 5. november og 3. desember.
Klokkeslett for alle samlingene er fra kl. 18.00 – 20.00.
Møtestedet for Kaffetreffet er i Kong Oscarsgate 15, 2 etasje.

Samlingene er gratis og åpne for alle! Vi overholder gjeldene smittevernregler, holder avstand, og vi har håndsprit og munnbind tilgjengelig.

Digitale kurs fra Frivillighet Norge

Meld deg på høstens digitale grunnkurs!

Har du nettopp startet en organisasjon eller er du aktiv i et lite lokallag?
Frivillighet Norge sine digitale grunnkurs for høsten 2020 er lansert. Disse kursene har et grunnleggende nivå og passer godt for deg som ønsker å få innføring i temaer knyttet til organisasjonsdrift. Klikk på linken under for datoer og påmeldingsinfo.
 
Kursene er gratis men man må melde seg på.
 

Oppdatert informasjon om kontortider i forbindelse med COVID-19

I forbindelse med COVID-19 har vi i Vestland Innvandrerråd fremdeles hjemmekontor. Men vi er tilgjengelige både på telefon, mail og Facebook innenfor ordinær arbeidstid (mandager til fredager fra kl. 09.00 – 15.00). 

Mail: innvandrerradet@gmail.com

Telefon: 46931810

Facebook: @vestlandinnvandrerrad

Vi har i tillegg mulighet for å sette opp Zoom-møter om det er ønskelig, og vi er også åpne for å møtes èn til èn, eller små grupper, i vårt møtelokale om det er behov for det (vi har munnbind og håndsprit tilgjengelig). Så ikke nøl med å kontakte oss!

I løpet av høsten vil vi også starte opp igjen enkelte av aktivitetene våres, dette gjelder blant annet Kaffetreffet og Empowermentkurset for jenter. Følg med på Facebooksiden vår for mer info om dette.

Lansering av informasjonsvideo om COVID-19

Norsk Folkehjelp Bergen, Papillon Bergen og Vestland Innvandrerråd har denne våren samarbeidet om utviklingen av en informasjonsvideo på 27 ulike språk om det å leve trygt, både fysisk og psykisk, med COVID-19 i samfunnet vårt. Smau media har stått for produksjonen og Kolbrun Retorikk for illustrasjonene.

Vi har samarbeidet med Helse Bergen for å sikre det helsefaglige innholdet, og vi har fått hjelp av en fantastisk gruppe med frivillige personer med flerkulturell bakgrunn fra våre nettverk til å delta i videoene.

Vi er utrolig stolte over å nå kunne få vise frem det enorme språklige og kulturelle mangfoldet som finnes her i Bergen.

Vi håper at videoene kan være et bidrag til at flere kan lære mer om viruset og hvordan vi sammen kan hindre at koronasmitten sprer seg. Vi håper også at informasjonen kan hjelpe flere til å leve sunt, ta vare på seg selv og hverandre, og ikke minst føle seg trygge når man går utenfor hjemmene sine.

Hjelp oss gjerne å spre videoene slik at flest mulig får sett de.

Prosjektet er gjennomført med midler fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet – IMDi.

De 11 første videoene kan nå sees, og deles, på vår facebookside: https://www.facebook.com/vestlandinnvandrerrad/

Resten av videoene publiseres i løpet av de neste dagene.

Ferie for alle: et gratis ferietilbud til barnefamilier med vedvarende lavinntekt

Ferie for alle: Et ferietilbud fra Hordaland Røde Kors.

“Å ha råd til å reise på ferie er ikke noe alle kan, men vi har en tendens til å prate om ferieturer som om det er noe alle har råd til. Vi vil gi alle barn sjansen til å fortelle klassekameratene sine om noe gøy de har opplevd i skoleferien når skolen begynner igjen. Ferie for alle er derfor et tilbud om gratis ferie til:

Familier som har minst ett barn i alderen 6-13 år.
Familier som lever med vedvarende lavinntekt.
Familier som klarer seg selv uten tett faglig oppfølging.”

Man kan ikke søke Ferie for alle som privatperson, men man må først henvende seg til sitt NAV-kontor, skolehelsetjenesten, barnevernstjenesten, sosialtjenesten eller andre offentlige instanser. De vil sende inn selve søknaden på vegne av familien. Vi i Vestland Innvandrerråd kan gjerne hjelpe familier som ønsker å søke på dette tilbudet med å kontakte det rette hjelpeapparatet å søke gjennom hvis det er behov for det.

Ta kontakt så hjelper vi i søknadsprosessen.

Del gjerne slik at familier i målgruppen får vite om dette fine tilbudet