Kategoriarkiv: NYHETER

Årsmøte i Vestland innvandrerråd – lørdag 2. april 2022

OBS NY DATO: det planlagte årsmøtet den 2. april 2022 er utsatt til 14. mai 2022.

 

Årsmøtet i Vestland innvandrerråd avholdes lørdag 14. mai 2022 fra kl. 12.00 – 14.00 i 4. etasje på Bergen Internasjonale Kultursenter (Kong Oscars gate 15). 

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkallelse og dagsorden

2. Orienteringer

3. Årsberetning 2021

4. Regnskap 2021

5. Budsjett 2022

6. Handlingsplan 2022

7. Innkomne saker

8. Valg av styre

9. Valg av valgkomite (for årsmøte i 2023)

10. Eventuelt

 

Alle medlemsorganisasjoner kan stille med inntil 2 representanter hver. Det er kun organisasjoner som har betalt medlemskontingenten innen 28. februar 2022 som får stemmerett på årsmøtet.

 

Velkommen!Ny

 

Gratis leksehjelp for 5. – 10. trinn hver lørdag fra kl. 11.00 – 14.00

Trenger du eller noen du kjenner hjelp med leksene?

Vestland innvandrerråd har gratis leksehjelp for elever på 5. – 10. trinn hver lørdag.
 
Klokkeslett: 11.00 – 14.00
Adresse: Nygård skole (Lars Hilles gate 16 A, – bygget rett ved Fretex).
 
Det er mulig å få hjelp i alle fag.
 
Tilbudet gjelder også for de som går på grunnskoleopplæring for voksne.
 
Det er bare å møte opp!
 
 
NB: Det er ikke leksehjelp i skolens ferier.

Dialogkveld om strukturell rasisme i Bergen – 27. januar 2022

Med oss på dialogkvelden har vi Sindre Bangstad (KIFO), Eline Aresdatter Haakestad (Byråd for kultur, mangfold og likestilling) og Iver Belle-Ramos (Bergen Næringsråd).

Link til arrangementet på facebook: https://fb.me/e/37YvRSiO4

 Informasjon og bakgrunn for møtet: 

Vista Analyse og Institutt for kirke- religions- og livsynsforskning (KIFO) har tidligere i år gjennomført et forskningsprosjekt om strukturell rasisme i Bergen, på oppdrag fra Bergen kommune.

Forskningsrapporten konkluderer med at diskriminering og forskjellsbehandling forekommer i Bergen.

Dette er noe vi i Vestland innvandrerråd ønsker å snakke om, og vi inviterer derfor til en dialogkveld der Eline Aresdatter Haakestad som er konstituert Byråd for kultur, mangfold og likestilling, Sindre Bangstad som jobber i Kifo og Iver Belle-Ramos fra Bergen Næringsråd stiller opp for å ta nettopp denne samtalen sammen med oss.

Tema for møtet vil være funnene i rapporten som kom i februar i år om strukturell rasisme i Bergen, og hvilke tiltak som skal settes inn fra kommunen og næringslivet for å forhindre den strukturelle rasismen som finnes i kommunen vår. Sindre Bangstad vil innlede møtet med en redegjørelse for funnene i rapporten, og det vil deretter bli en sofasamtale der vi bl.a. åpner opp for en dialog om hvilke tiltak som kan settes inn.

Møteleder er Kristine Moskvil Thorsen fra Kirkens Bymisjon.

Møtet er åpent for alle (med plassbegrensning), og det er gratis inngang. 

Samtalekveld om rasisme med Raftostiftelsen 23. nov 2021

På tirsdag 23. november fra kl. 18.00 – 19.30 inviterer Vestland innvandrerråd til en samtalekveld om rasisme ledet av Solveig Moldrheim fra Raftostiftelsen. På denne kvelden ønsker vi å snakke litt om blant annet: Hva er rasisme? Er det ett eller flere fenomener? Hva er gode strategier i møte med rasisme?

Link til arrangementet på facebook: https://fb.me/e/19csKBGy6

Arrangementet er åpnet for alle, og det er gratis inngang.
Sted: Litteraturhuset i Bergen, Østre Skostredet 5, i møterommet «Alver».

Arrangementet er en del av prosjektet «Diskriminert, hva gjør jeg nå?» som er støttet av Bufdir.

NB: utsatt til nyåret grunnet sykdom! Ny dato kommer. Workshop om rasisme og fordommer med Antirasistisk senter 6. des 2021

På mandag 6. desember 2021 fra kl. 18.30 – 21.00 inviterer vi til en workshop om rasisme og fordommer. Vi er så heldige å få besøk av Linda Tinuke Strandmyr fra Antirasistisk senter i Oslo som skal holde workshopen for oss.

Workshopen er åpen for alle, og det er gratis å delta. Man må melde seg på ved å sende mail til: innvandrerradet@gmail.com. Max. 25 deltakere. Det blir lett servering.

 Workshopen holdes på Litteraturhuset i Bergen, Østre Skostredet 5, i møterommet Alver.

Link til eventen på Facebook: https://fb.me/e/2GNBBRdzJ

Prosjektet er en del av prosjektet vårt denne høsten som heter «Diskriminert, hva gjør jeg nå?».

Samtalegruppe for kvinner med flerkulturell bakgrunn om Mental helse

Denne høsten starter vi opp en uformell lavterskel samtalegruppe for kvinner med flerkulturell bakgrunn der temaet er mental helse.

Samlingene skal være hver onsdag i 8 uker.

Første samling er onsdag 10.november 2021 fra kl. 18.00 – 20.00.
Deretter blir det samling hver onsdag til og med 29. desember 2021. Alle samlingene er fra kl. 18.00 – 20.00.
Det vil bli servering av kaffe/te og litt mat på samlingene.

Sted: Kong Oscars gate 15, 5. etasje (på Bergen Internasjonale Kultursenter)
Kursholder: Nooshin Zaery
Samlingene er for kvinner i alle aldre. Det er gratis å delta.

Det blir et kort informasjonsmøte på onsdag 3. november kl. 18.00 – 19.00 (i Kong Oscars gate 15, 5. etasje) der vi vil snakke litt om hva samlingene vil inneholde og hvordan denne gruppen skal være. Dette møtet er ikke nødvendig å delta på om man ikke ønsker/har behov for det.

Påmelding til samtalegruppen:
Send SMS eller ring til Nooshin på nr. 46622115.

Samtalegruppen arrangeres av Vestland innvandrerråd og Mental Helse.

Link til event på facebook: https://fb.me/e/1Lqmf7Wra

«Diskriminert, hva gjør jeg nå?» Digitalt infomøte med Likestillings- og diskrimineringsombudet 20. okt 2021

Lansering av prosjektet «Diskriminert, hva gjør jeg nå?»

 
Denne høsten har vi i Vestland innvandrerråd et prosjekt som vi har kalt «Diskriminert, hva gjør jeg nå?». Hovedmålet med prosjektet er å gjøre våre medlemmer og andre personer i vårt nettverk mer oppmerksomme på hva rasisme og diskriminering er, vi vil sette disse temaene på dagsorden, vi vil skape rom der vi kan tørre å snakke om det å føle seg diskriminert og å føle seg utsatt for rasisme, og vi vil gi folk et språk til å kunne være med å ta opp kampen mot rasisme og diskriminering.
Som en del av dette prosjektet vil vi ha en serie arrangementer der vi tar opp temaene diskriminering og rasisme fra ulike vinklinger og med ulike innledere. Vi vil ha noen åpne møter, noen digitale møter og noen workshoper. Vi gleder oss til å ta fatt på dette viktige temaet sammen med dere.
 
Først ut er et åpent digitalt informasjonsmøte med Likestillings- og Diskrimineringsombudet (LDO) på onsdag 20. oktober 2021, fra kl. 18.00 – 19.30. 
 
På dette møtet vil LDO snakke om hva diskriminering er og hva du kan gjøre hvis du opplever å bli diskriminert. De kommer også til å snakke om hva Likestillings- og diskrimineringsombudet er, og hva de kan hjelpe med. Det vil bli satt av tid til spørsmål.
Fra LDO stiller Elida Steinsdatter Andersen og Christopher Gambert.
Møtet er åpent for alle. Hjelp oss gjerne å dele arrangementet slik at flest mulig får vite om det. Se vedlagt invitasjon.
 
Link til event på facebook: https://fb.me/e/5M09LnKiK
 
Møtet vil foregå på Teams, klikk  her for å delta.
 
 
Prosjektet gjennomføres med midler fra Bufdir.

Kurs i Søknad og tilskudd i regi av Frivillighet Norge

Bli med oss på kurs i «Søknad og tilskudd» og lær hvordan man skriver søknader som utløser midler, og hva som er viktig å tenke på når man søker på forskjellige tilskuddsordninger.

 
I kurset vil vi gå gjennom:

Søknadsprosessen
Forskjell mellom drifts-og prosjektmidler
Hvordan velge riktig støtteordning

Vi vil også snakke om hvordan komme i gang igjen etter pandemien og beholde nye frivillige
Det blir rom til å stille spørsmål og dele egne erfaringer knyttet til å søke på tilskuddsordninger.
Vi vil også snakke kort om hvordan komme i gang igjen etter pandemien og beholde nye frivillige.

Sted: Bergen Internasjonale Kultursenter, Kong Oscars gate 15
Dato: Torsdag 30 september 2021
Tid: kl. 17:30-20:00.

Målgruppe: Kurset passer best for deg som er aktiv i en liten og/eller nystartet organisasjon, eller i et lokallag. Har faglig innhold på et grunnleggende nivå og er ikke ment for viderekomne.
Pris: Gratis. Påmelding er nødvendig. 

Link til påmelding: http://eepurl.com/hHvoDb

Spørsmål: Send mail til nasrin@frivillighetnorge.no

Velkommen til politisk debatt – «Alle stemmer 2021»

På debatten vår Alle stemmer 2021 – politisk paneldebatt , tirsdag 31. august kl. 18.00 – 20.00, svarer politikere fra 8 parti på disse tre spørsmålene:

 
1. Vista Analyse og Institutt for kirke- religions- og livsynsforskning (KIFO) har gjennomført et forskningsprosjekt om strukturell rasisme i Bergen, på oppdrag fra Bergen kommune. Nå er rapporten klar. Forskningsrapporten konkluderer med at diskriminering og forskjellsbehandling forekommer i Bergen. Rasistisk mobbing i skolen trekkes frem som et særlig bekymringsverdig funn. Arbeidslivet er den samfunnsarenaen der flest personer opplever diskriminering.
Hva skal ditt parti gjøre for å forebygge og forhindre systematisk rasisme og diskriminering?
 
2. Mange innvandrere får ikke jobb som samsvarer med deres kompetanse. Vi har lest i media, og selv sett eksempler på, at folk som bytter til norske navn plutselig blir innkalt til intervjuer. Vi har også sett eksempler på at utdanning tatt i andre land ikke blir godkjent i Norge, eller av norske arbeidsgivere, selv om den kan likestilles med utdanningen her. Pandemien har også ført til at mange personer mistet jobben sin, og mange av disse var i serviceindustrien hvor det er mange ufaglærte og mange med innvandrerbakgrunn. Alt dette overnevnte er ulike eksempler på faktorer som har bidratt til et tøft arbeidsmarked der det kan være vanskelig å komme inn, spesielt for enkelte grupper.
Hvordan skal ditt parti jobbe med denne problematikken?
 
3. I årene framover kommer den lenge omtalte eldrebølgen, med en vesentlig økning i antall nordmenn over 80 år. Alderssammensetningen i befolkningen viser blant annet at det var 164 000 flere nordmenn i aldersgruppen 60–79 år i 2018 sammenlignet med 2008.
Hva skal ditt parti gjøre for å sikre en god og verdig eldreomsorg for alle, uansett kulturell, økonomisk og sosial bakgrunn?
—-
Vil du høre hva Lubna Jaffery (AP), Marte Joan Monstad (FRP),
Vasan Singaravel (H), Beate Husa (KrF), Katrine Nødtvedt (MDG), Sunniva Vik (Rødt), Kjersti Toppe (SP) og Elin Hege Lona (SV) svarer?
 
Kom på debatten vår i Kultursalen på Nye Ny Krohnborg skole da vel, – der får du svarene!
 
Debattleder er Morten Myksvoll, kommentator i Bergens Tidende. Debatten er åpen for alle, og det er gratis inngang.

Ramadan kareem

Vestland innvandrerråd ønsker Ramadan Kareem til alle våre muslimske medlemmer og samarbeidspartnere.
 
I dag er starten på ramadan, og vi håper at alle får en trygg og fin måned med faste.
 
Ta vare på hverandre, og vi ønsker alt godt til alle.
 
Klikk på linken for viktige råd og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet i forbindelse med Ramadan: https://www.fhi.no/nyheter/2021/smittevernrad-for-ramadan/