Category Archives: NYHETER

Informasjon fra Helse Bergen

(English link below) 

På grunn av koronavirus-pandemien har det vært mange planlagte operasjoner, behandlinger og polikliniske avtaler som er blitt avlyst eller utsett i Helse Bergen i mars. Helse Bergen trapper nå opp igjen den planlagte aktiviteten ved sykehuset. Flere får komme på kontroller og til behandling. Vi har innført strenge rutiner for å hindre at pasienter og pårørende blir smittet eller kan smitte andre.

Vi opplever under pandemien at spesielt pasienter med minoritetsbakgrunn unnlater å møte til timen sin. Dette skaper utfordringer for sykehuset og i noen tilfeller for pasienten.

For å gjøre pasientene trygge til å møte til sin time og sikre at de forstår rutinene har vi laget informasjon på norsk og engelsk på www.helse-bergen.no.

· Informasjon om timeavtale og besøk i Helse Bergen på norsk; https://helse-bergen.no/…/informasjon-om-timeavtale-og-beso…

· Information in English concerning appointments and visits to the hospital; https://helse-bergen.no/en/coronavirus

Ekstraordinært tilskudd til informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen i regi av frivillige organisasjoner 2020

Regjeringen ønsker å nå ut med mer informasjon om covid-19 til innvandrerbefolkningen og har foreslått et ekstraordinært tilskudd på 10 millioner kroner til informasjonsarbeid i regi av frivillige organisasjoner.

Alle frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke om tilskudd til formidling av myndighetenes informasjon om koronaviruset til innvandrerbefolkningen i kommunene. Informasjonstiltakene kan omhandle helsemessige konsekvenser og smittespredning, men også andre informasjonsbehov som veiledning og informasjon om stengte barnehager og skoler, plikter og rettigheter ved permitteringer og ledighet samt bruk av offentlige møteplasser.

For mer informasjon om tilskudd , krav og søknad finner du her: https://www.imdi.no/…/ekstraordinart-tilskudd-til-informas…/

Søknadsfrist: 28. april 2020

Multilingual video campaign about the Corona virus

Click on the link below for a multilingual video campaign about the corona virus.

It is necessary that as many people as possible get information about the corona virus. Here are videos in 20 different languages about the importance of the measures against corona virus.

The languages are:

Amharic, Arabic (Iraq), Arabic (Syria), English, French, Italian, Kinyarwanda, Krio, Kurdish, Luganda, Norwegian, Oromo, Persian, Polish, Somali, Swahili, Tamil, Tigrinya, Turkish and Urdu.

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/languages/multilingual-video-campaign-about-the-corona-virus?fbclid=IwAR00ArbAXIB4O9Z3-1m7GpRfSR105g0XP-qpLSDX56RAlOKW6p27SG-x-6w

Please help us share!

 

 

Informasjon om koronaviruset / Information about the coronavirus

Viktig informasjon og råd om koronavirus på www.helsenorge.no – på norsk og engelsk.

Folkehelseinstituttets generelle informasjon og video om koronavirus på 24 språk: https://www.fhi.no/…/generell-informasjon-koronavirus-pa-f…/

Folkehelseinstituttets informasjon og video om hjemmekarantene og hjemmeisolasjon på 24 språk: https://www.fhi.no/…/informasjon-om-hjemmekarantene-og-iso…/

Informasjon fra administrasjonen

På grunn av smittevernhensyn og anbefalinger fra regjeringen holder kontoret vårt midlertidig stengt fra og med fredag 13. mars 2020. 

Vi kommer tilbake til mer info når vi vet mer om når kontoret kan holde åpent igjen.

I mellomtiden vil vi besvare e-poster, telefon og henvendelser i sosiale medier.

Du kan nå oss på:

E-post: innvandrerradet@gmail.com

Tlf: 46 93 18 10

Facebook: https://www.facebook.com/vestlandinnvandrerrad/

Ta vare på hverandre, vis hensyn og bruk sunn fornuft.

Vår nye logo

Vi er utrolig stolte av å vise frem vår nye logo!  🎉

Fra og med 2020 dekker vi hele Vestland fylke, og det er noe som logoen vår også illustrerer nå. Vi gleder oss til et spennende og travelt år der vi skal bli kjent med hele det nye fylket vårt, og med mange av dere som bor her.

Ta gjerne kontakt for mer info om oss, eller for å starte opp et samarbeid.

Kaffetreffet – for deg over 50 år

Vestland Innvandrerråd har startet opp et fast sosialt møtested for personer over 50 år som vi har kalt Kaffetreffet.

Målet med Kaffetreffet er å tilby et hyggelig og uformelt møtested for kvinner og menn over 50 år på tvers av livssyn og kulturell bakgrunn. På samlingene vil det bli servert kaffe og te. Vi har også brettspill og kortspill som kan brukes. På noen av samlingene blir det smakebiter på mat fra ulike land, eller det er spesielle temaer som blir tatt opp. Det er også mulig å ta med eget håndarbeid.

Kaffetreffet arrangeres den første torsdagen hver måned, og den første samlingen i 2020 er på torsdag 6. februar.

Deretter blir det samlinger på følgende datoer:

5. mars

2. april

7. mai

4. juni

Klokkeslett for alle samlingene er fra kl. 18.00 – 20.00.
Møtestedet for Kaffetreffet er i Kong Oscars gate 15, 2 etasje
(på Bergen Internasjonale Kultursenter).

Gratis inngang. Velkommen!

Ta gjerne kontakt for mer info. 

Velkommen til årsmøte i Vestland Innvandrerråd 26. 03 2020

Dato: torsdag 26.mars 2020

Kl. 17.00 – 19.00

Sted: Bergen Internasjonale Kultursenter, Kong Oscarsgate 15, 4 etasje

Vi ønsker med dette å invitere to representanter fra hver medlemsorganisasjon til årsmøte i Vestland Innvandrerråd. Hver organisasjon har èn stemme ved avstemninger. Det er kun medlemsorganisasjoner som har betalt medlemskontingenten for 2020, innen fristen som er satt til 28. 02 2020, som har stemmerett.  Alle oppmøtte har talerett.

Før møtet starter:

 • Valg av møteleder, tellekorps, referent og to personer som skal skrive under protokollen.
 • Forretningsorden settes.

Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkallelse og dagsorden
 2. Orienteringer
 3. Årsberetning 2019
 4. Årsregnskap 2019
 5. Budsjett 2020
 6. Handlingsplan 2020
 7. Innkomne forslag
 8. Valg av styre
 9. Valg av valgkomite (for årsmøte i 2021)
 10. Eventuelt

Velkommen!

Fylkessammenslåing og navnebytte

I forbindelse med fylkessammenslåingen mellom Hordaland og Sogn og Fjordane som tredde i kraft den 01.01 2020 skifter vi i Det Felles Innvandrerråd i Hordaland nå navn til Vestland Innvandrerråd. Dette innebærer også at vi som organisasjon skal få oss en helt ny logo, og denne vil bli lansert i løpet av de neste månedene. Vi ser frem til å nå skulle være et innvandrerråd for hele nye Vestland fylke, og vi gleder oss til et spennende og travelt 2020.